ریل آیگون آسانسور


ریل آیگون آسانسور انتخاب ریل آسانسور بسته به ظرفیت و سرعت آسانسور در ابعاد و کیفیت های مختلف ساخته می شود . متداول ترین آنها برای قاب وزنه T45 ,T5 می باشد وبرای هدایت کابین از T9, T16 استفاده می شود . ریل وسیله ای است از جنس فولاد و عمودی که نقش هدایت کننده ی کابیین و وزنه تعادل را در نصب آسانسور دارا می باشد که متعلقات آن می بایست تحمل نیرو های ناشی از عملکرد ترمز ایمنی ( پارا شوت ) و همچنین انحنا و پیچش های ناشی از بار نا متعادل داخل کابین را دارا باشد ریل آیگون سان در سایزهای T5 T9 کشش سرد شرکت سازنده ترکیه متناسب برای آسانسور های 6 تا 8 نفره با سرعت 1 متر بر ثانیه و تا تعداد 10 توقف می باشد .


بنگاه آسانسور رهنما
ارائه کننده و
پخش کننده
محصولات و
خدمات زیر می باشد.

ریل آیگون آسانسور

خرید ریل آیگون آسانسور

فروشنده ریل آیگون آسانسور

فروش ریل آیگون آسانسور

قیمت ریل آیگون آسانسور

تامین کننده ریل آیگون آسانسور

وارد کننده ریل آیگون آسانسور

تولید کننده ریل آیگون آسانسور

توزیع کننده ریل آیگون آسانسور

ارائه دهنده ریل آیگون آسانسور

پخش کننده ریل آیگون آسانسور

عرضه کننده ریل آیگون آسانسور

انواع ریل آیگون آسانسور

مدل ریل آیگون آسانسور