براکت آسانسور


براکت آسانسور
براکت برای بستن ریل های آسانسور به دیواره های چاه استفاده می شود وبه 2 نوع تقسیم می شود
1- براکت وزنه ( نبشی ) 2- براکت او تی سی که با آکس سوراخ های دقیق و با ورق 4 mm بصورت آبکاری تولید و عرضه می گردد


بنگاه آسانسور رهنما
ارائه کننده و
پخش کننده
محصولات و
خدمات زیر می باشد.

براکت آسانسور

خرید براکت آسانسور

فروشنده براکت آسانسور

فروش براکت آسانسور

قیمت براکت آسانسور

تامین کننده براکت آسانسور

وارد کننده براکت آسانسور

تولید کننده براکت آسانسور

توزیع کننده براکت آسانسور

ارائه دهنده براکت آسانسور

پخش کننده براکت آسانسور

عرضه کننده براکت آسانسور

انواع براکت آسانسور

مدل براکت آسانسور