ریل مونته فرو آسانسور


ریل مونته فرو آسانسور انتخاب ریل آسانسور بسته به ظرفیت و سرعت آسانسور در ابعاد و کیفیت های مختلف ساخته می شود . متداول ترین آنها برای قاب وزنه T45 ,T5 می باشد وبرای هدایت کابین از T9, T16 استفاده می شود . ریل وسیله ای است از جنس فولاد و عمودی که نقش هدایت کننده ی کابیین و وزنه تعادل را در نصب آسانسور دارا می باشد که متعلقات آن می بایست تحمل نیرو های ناشی از عملکرد ترمز ایمنی ( پارا شوت ) و همچنین انحنا و پیچش های ناشی از بار نا متعادل داخل کابین را دارا باشد ریل مونته فرو در سایز های T5 T9 کشش سرد شرکت سازنده مونته فرو ایتالیا کشور سازنده ایتالیا متناسب برای آسانسور های 6 تا 8 نفره با سرعت 1متر بر ثانیه و تا تعداد 10 توقف می باشد.


بنگاه آسانسور رهنما
ارائه کننده و
پخش کننده
محصولات و
خدمات زیر می باشد.

ریل مونته فرو آسانسور

خرید ریل مونته فرو آسانسور

فروشنده ریل مونته فرو آسانسور

فروش ریل مونته فرو آسانسور

قیمت ریل مونته فرو آسانسور

تامین کننده ریل مونته فرو آسانسور

وارد کننده ریل مونته فرو آسانسور

تولید کننده ریل مونته فرو آسانسور

توزیع کننده ریل مونته فرو آسانسور

ارائه دهنده ریل مونته فرو آسانسور

پخش کننده ریل مونته فرو آسانسور

عرضه کننده ریل مونته فرو آسانسور

انواع ریل مونته فرو آسانسور

مدل ریل مونته فرو آسانسور